De wekker app op de iPhone

  • 29 apr 0

Iedere iPhone beschikt over een klok-applicatie die op de iPhone staat en niet hoeft te worden geïnstalleerd. Deze klok-app beschikt over onder meer een timer, wereld klok en stopwatch. Ook is er een handige wekkerfunctie aanwezig in de app. Deze wekker functie kan via de klok-app worden geopend. Veeg onderin het scherm naar boven en roep zo het bedieningspaneel op. Onderin verschijnt een rij met vier knoppen, de tweede knop is de klok-applicatie en is ook gemakkelijk als klok te herkennen. De klok-applicatie kan ook via het beginscherm worden geopend.

Klok-app
Om de wekkerfunctie op te roepen klik je in de klok-app op wekker. Er kan een nieuw wekker alarm worden toegevoegd door rechtsboven in het scherm op het plusteken te klikken. Met de tijdroller kan een tijdstip worden ingesteld voor wanneer men wenst dat de alarmfunctie afgaat. Er kan voor worden gekozen dat het alarm van de iPhone wekker wordt herhaald op bepaalde dagen of tijdstippen, dit moet worden aangevinkt.

Alarmgeluid van de wekker
Onder het kopje geluid kan het soort alarmgeluid van de iPhone wekker worden ingesteld. Er zijn een aantal standaard geluiden mogelijk die in een lijstje staan maar het is ook mogelijk om een nieuwe alarmtoon toe te voegen. Onder het kopje label is het mogelijk een boodschap voor de wekker in te stellen.

Snooze
Ook is er een Snooze-functie aanwezig, deze kan worden geactiveerd voor de iPhone wekker. Het alarm zal dan na het aantal gekozen minuten nogmaals afgaan indien de wekker niet wordt uitgezet. Klik op bewaar na het instellen van de wekker, het alarm wordt dan opgeslagen. De wekker zal op het gekozen tijdstip afgaan.


Leave A Comment