Hoelang is de garantie op de iPhone?

  • 10 jul 0

Sinds kort handhaaft Apple eindelijk de Nederlandse garantie. Voor alle Apple-producten die in Nederland gekocht worden gelden de Nederlandse garantievoorwaarden, dus ook voor de iPhone. De Nederlandse garantievoorwaarden zijn uitgebreider dan de eigen garantiebepalingen van Apple. Voor de iPhone en andere producten gaf Apple standaard één jaar. Wie een langere garantieregeling voor zijn of haar iPhone wil of een meer uitgebreide regeling, kan het AppleCare Protection Plan aanschaffen. Volgens de Consumentenbond voldeden deze voorwaarden niet aan het Nederlandse recht. In Nederland geldt namelijk een onbepaalde garantietermijn. De Consumentenbond dreigde met een rechtszaak en dus ging Apple over stag.

Nederlands consumentenrecht
Op de Nederlandse Apple website staat: “Als je een product van Apple koopt, geldt naast de dekking die je volgens de beperkte garantie van Apple van één jaar en het optionele AppleCare Protection Plan hebt, ook nog de bescherming die je op grond van het Nederlands consumentenrecht geniet.” Apple verleent dus twee jaar garantie voor de iPhone in plaats van één jaar. De garantie van Nederlandse Apple klanten heeft geen vaste duur, wel is van belang dat de klacht door de klant binnen twee maanden na ontdekking moet worden gemeld. De garantietermijn in Nederland is langer en breder dan die van Apple en de EU. Volgens de Europese wetgeving geldt de garantie voor gebreken ten tijde van levering. In Nederland is de dekking voor gebreken afhankelijk van de redelijke verwachtingen van de consumenten. Gebreken aan de iPhone kunnen dus ook later optreden en nog steeds onder de garantie vallen.

Wat valt niet onder de iPhone garantie?
Niet alles valt echter onder de iPhone garantie. In het algemeen worden fabrieksfouten en andere gebreken die niet door gebruik tot stand zijn gekomen, automatisch vergoed. Dit moet wel aantoonbaar zijn. Vertoont de iPhone een gebrek door water- of valschade, dan valt dit niet binnen de garantie. De iPhone kan voor dit soort gevallen apart worden verzekerd.


Leave A Comment