iPhone garantie en AppleCare

  • 23 dec 0

Op iedere iPhone die verkocht wordt zit garantie waarbij gebreken en technische problemen gedekt zijn. Apple biedt één jaar garantie op alle nieuwe iPhone. Dit is echter in strijd met de Europese regelgeving aangezien men wettelijk gebonden is om twee jaar garantie te geven. Dit wordt niet door Apple zelf gemeld maar dit geldt ook voor de verkochte iPhones. De garantie dekt alle defecte materialen, fabrieksfouten en andere gebreken die niet door gebruik veroorzaakt zijn. Dit is het geval als de iPhone normaal gebruikt en in overeenstemming met de Apple richtlijnen.

AppleCare

Apple biedt meer bescherming voor de iPhone in de vorm van Apple Care. Deze uitgebreide bescherming worden aangeboden tegen een meerprijs. De garantie wordt met een jaar verlengd, er is telefonische ondersteuning en de iPhone wordt snel vervangen als er schade is. De extra bescherming van AppleCare kan binnen een jaar na aankoop afgesloten worden. Het heeft de volgende dekking:

  • Schade en gebreken aan de iPhone zelf, de batterij en de Apple accessoires.
  • Ondersteuning voor iOS en Apple apps.
  • Wereldwijde reparatieservice.

Garantie van de iPhone en AppleCare:

  • De garantie en AppleCare bieden geen hulp of ondersteuning als de iPhone kwijtgeraakt is of gestolen.
  • Schade die veroorzaakt wordt door middel van water, brand of ongelukken valt niet onder de garantie.
  • AppleCare vergoed maximaal twee schadevoorvallen als gevolg van een ongelukje, met een eigen risico per voorval.

Telefoonverzekering

  • Mechanische problemen en gebreken worden niet gedekt door een telefoonverzekering.
  • Een telefoonverzekering dekt alle schade door verlies, diefstal en schade die per ongeluk veroorzaakt wordt.
  • De telefoonverzekering dekt alleen schade die niet onder de garantie valt.

Leave A Comment